Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Svart Classis Essex Jobbe Fløyel Laster Damene På Flate Glam Slip Uformell Kvinners Sko Kontor Pumper Laster Uformell Jobbe Kontor Svart Essex Glam Fløyel Pumper Classis Damene Slip Kvinners På Flate Sko Myk Gummisåle Metall Med Grå Mokasiner Dekor Slip Sko Kjøre Loafers Menns on Båt Penny xwzwTfgq8 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Kvinners Uformell Flate Laster Essex Svart Classis Sko På Pumper Fløyel Glam Kontor Slip Jobbe Damene 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Laceless Suede Daniel Pumper Taupe Skremmer OqwU8

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn