Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Joggesko Kvinners Risting Loafers Flate Fitness Shake ons farge Plattform C Slip Høst Og Xue Sko D Kjøre Atletisk Våren Størrelse 36 Våren Shake ons Sko Høst Joggesko D Loafers Størrelse Kjøre Slip Risting Plattform 36 Flate Kvinners Xue Fitness Og C Atletisk farge Hæl Toe Sko Kvinners Høy Blå Plattform Elegante Peep Chic Domstol Carolbar 6IqYwUU 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Kvinners Våren Plattform Shake Flate Sko Størrelse 36 Joggesko Kjøre ons farge Fitness C Loafers Atletisk Xue D Og Høst Risting Slip 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Hvit Thea Khaki Canada Last Lav Kvinners Luft joggesko hvit Max 644pwf

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn