Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Kvinners Godteri Spiss Pumper Flat Meijunter Sko Grunne Farge Skinn Munnen Skinn Farge Flat Pumper Kvinners Meijunter Munnen Godteri Spiss Grunne Sko Kaffe Lite Skoen Brostein Brun Diagonal Dol Dolomitt Beige qwIxTA7O 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Pumper Grunne Godteri Meijunter Skinn Spiss Farge Flat Kvinners Munnen Sko 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Kombi Hvit Traudi elfenben Kvinners 282577 Ivory Slynge Synes kombi 93 kombi Back Elfenben At 282577 Women's Sandals Kombi Sandaler White Traudi Tilbake ivory Sling Think 93 93 93 1xgfBa

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn