Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Rød Coolcept Skole Elastisk Behage Kiler Dolly Jenter Kjole Hæler Damer Pumper Sko Mote Midten Damer Mote Midten Sko Dolly Hæler Jenter Rød Kiler Kjole Elastisk Behage Coolcept Skole Pumper Sko Med Høyhælte Khskx Av Koreanske Behagelig Spenne Den Versjonen Sandaler Ord Super Bunn Fisk Nye Munnen Trettifem skråningen Vanntett Tykk 5UxUwv 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Jenter Skole Rød Coolcept Damer Pumper Kiler Dolly Elastisk Kjole Sko Mote Midten Hæler Behage 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Voguezone009 Lukkede Kattunge Solide Svart Kvinners Pumper Påpekt Tå sko Pull Hæler on Pu r8wrHOq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn