Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Coolcept Kiler Skole Damer Pumper Midten Hæler Behage Kjole Jenter Dolly Mote Rød Sko Elastisk Pumper Behage Jenter Kiler Dolly Sko Mote Skole Coolcept Rød Kjole Midten Hæler Elastisk Damer Brinkmann Hvit Dr Dr Muldyr 700940 3 3 Brinkmann Kvinner Women Silver Sølv Mules White 700940 fOgOnx 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Kiler Skole Hæler Elastisk Coolcept Kjole Pumper Midten Sko Mote Dolly Behage Damer Rød Jenter 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Gabor Svart Ballett 27 Leiligheter 32 Kvinners 683 SnfSr1qA

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn