Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Sølv Sølv Farge 9000 Med Modell Kvinner Ballerina Sko Laget Kjærlighet Sko Merke Sko Modell Kvinner Merke Kjærlighet Laget Med Sko Sølv Ballerina Farge 9000 Sølv Voguezone009 Pumper Blonder Pu Lave up Kvinners Solide Hæler toe Hvit Runde sko 74q7crz 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Kvinner Kjærlighet Sko Laget Farge Ballerina Merke 9000 Sølv Modell Sko Med Sølv 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Hæler sko Kvinners Lave Blonder Pumper Runde up Hvit Pu Voguezone009 Solide toe OIqvxSS

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn