Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Dolly Pumper Sko Coolcept Mote Skole Hæler Rød Elastisk Kiler Damer Jenter Kjole Behage Midten Midten Kjole Jenter Coolcept Pumper Behage Elastisk Kiler Sko Hæler Rød Dolly Skole Damer Mote Sko Jane I Rieker 00 'celia' Kvinners Svart L1766 Mary AqqXwvz 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Damer Hæler Rød Skole Pumper Mote Coolcept Jenter Midten Behage Elastisk Sko Dolly Kjole Kiler 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Nike Kraft hvit Sønn Hvit Menn Medio Sort Sko Basketball Av FxqFrf7

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn