Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Tå Mellomsåle metallisk Fc9504 Cordoba Sko Vakt Vernestøvel Lettvekts Dickies Kravetungen Kompositt Ikke Honning Antistatisk Øvre Ytre Vanntett Fotspissen Høy Polstret Kvalitet Dickies Lettvekts Vanntett Cordoba Antistatisk Vernestøvel Honning Kvalitet Ytre Sko Fotspissen Mellomsåle Øvre Polstret Høy Vakt Fc9504 Kompositt Ikke metallisk Tå Kravetungen Kvinners Patent Brun Hæler Tå Padders Lukket Krokodille Jane gAWdqP1 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Øvre Fc9504 Ikke Sko Antistatisk Kvalitet Cordoba Honning Fotspissen Vanntett Dickies Vernestøvel Vakt Kompositt Høy metallisk Ytre Kravetungen Mellomsåle Polstret Lettvekts Tå 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Lukket Domstol Hæler Pu Solid Rosa Pull toe Kvinners Sko on Voguezone009 Lave wRIx4qZwzF

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn