Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Høy Honning Kvalitet Cordoba Fotspissen Lettvekts Antistatisk Øvre Fc9504 Dickies Tå Ikke Mellomsåle Vanntett Kravetungen Vakt Kompositt metallisk Vernestøvel Ytre Sko Polstret metallisk Kompositt Tå Dickies Sko Ikke Antistatisk Kvalitet Lettvekts Vernestøvel Cordoba Vakt Vanntett Fotspissen Kravetungen Fc9504 Øvre Ytre Høy Polstret Honning Mellomsåle Slip Kvinners Dagdriver Comey Rachel Blush Evry on q4wtX5X 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Dickies Kvalitet Mellomsåle metallisk Ikke Kravetungen Vakt Tå Polstret Øvre Fotspissen Lettvekts Cordoba Antistatisk Kompositt Vanntett Sko Vernestøvel Honning Fc9504 Ytre Høy 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Hæler Domstol Pu Svart Strappy Kvinners Sko Camssoo Runde Myk Danse Bryllup Ankel Stiletter Jenters Kattunge Toe 1SwHnpf8

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn