Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Semskede Mote På Comfy Loafers Sko Eks Kutt Kvinners Lavt Blå Tå Spiss Ballett Leiligheter Slip Lavt Spiss Leiligheter Loafers På Semskede Blå Kvinners Mote Tå Slip Eks Ballett Kutt Comfy Sko Fisk Gul Side Perle Sko Nye Stor Sesjon Tips Kvinner Rød Hæl Høy Av Tom Single Nattklubber Årlige Pan6wqxC07 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Lavt Sko Leiligheter Eks På Semskede Tå Spiss Comfy Blå Kutt Loafers Ballett Kvinners Slip Mote 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Sendit4me Domstol Sko Høy Lerretet Hæl Svelge Blå Mønster Kile r8Hx0rn

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn