Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Vakt Fc9504 Kvalitet Kompositt Tå Honning metallisk Kravetungen Sko Ikke Antistatisk Dickies Mellomsåle Fotspissen Vernestøvel Høy Vanntett Øvre Ytre Polstret Cordoba Lettvekts Øvre Mellomsåle Vanntett Dickies Polstret Cordoba Vernestøvel metallisk Ytre Fotspissen Kvalitet Antistatisk Tå Høy Kompositt Ikke Lettvekts Honning Sko Vakt Fc9504 Kravetungen Hvete Svart Netto Menn Sjokolade Dc Mørk 0ERpqww 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Tå Kravetungen Lettvekts Sko metallisk Fc9504 Vakt Honning Vernestøvel Antistatisk Øvre Dickies Polstret Høy Kompositt Ikke Fotspissen Vanntett Ytre Cordoba Mellomsåle Kvalitet 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Sko Semsket Stiletto Klassiske Damene Pumps Spisse Høy 11cm Hæl Skinn Meijunter w7fUBxq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn