Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Kompositt Fotspissen Øvre Vernestøvel Fc9504 Mellomsåle Ytre Polstret Honning Dickies Vakt Vanntett Sko Lettvekts Kvalitet Ikke Kravetungen metallisk Cordoba Høy Tå Antistatisk Vakt Kravetungen Mellomsåle Fc9504 Dickies Kvalitet Ikke Tå Vernestøvel Polstret Antistatisk Øvre Sko Fotspissen Honning Kompositt metallisk Lettvekts Ytre Vanntett Høy Cordoba Kvelden Støvler Våren Komfort Kjole Høst Eu33 Uk14 Us1 Lær Plattform Karriere Uformelle Vinter Lær Fest Rtry Kontor Nyhet Patent Kvinners Små Bryllup Barn 5 5qEwYYZ 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Polstret Kravetungen metallisk Fotspissen Høy Lettvekts Kvalitet Vanntett Tå Vakt Mellomsåle Sko Ytre Fc9504 Antistatisk Kompositt Cordoba Øvre Ikke Vernestøvel Honning Dickies 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Lær Kvinner 1d943hspazzolatofune Svart Uk Prada Pumps 8aYwEqa6

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn