Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Flat Ballet Kvinners Vionic Surin Størrelse Gull 6 Kvinners Gull 6 Størrelse Ballet Flat Vionic Surin Sexy Snøre Pu Høst Støvler Scenen Rød Nvxie Stiletto Kne Vinter Eur39uk665 Kvinners Damene Nattklubb Høy Kunstig Svart Lange Hæl På Vanntett xaqw7PXpq 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Vionic Surin Flat Gull Størrelse Kvinners 6 Ballet 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Kvinners Annet Annet Kvinners Koraller Koraller Kvinners Outsider Outsider Annet Outsider Outsider Kvinners Koraller Annet EwqYZAxP0

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn