Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Menn Mønster Ninja Lær I Dis Luksus Svart Casanova Ta 100 På Egne Tilpassede Dine Glass Italia Håndlaget Sko Mønster Glass Lær Ninja Casanova Italia Dine Egne Svart På I Ta Luksus 100 Sko Dis Tilpassede Håndlaget Menn Daglige Uformelle Svart Hibote Sko Sommer Skinn Menns Utendørs Strand Tøfler Sandaler Skli Wz78ORBW 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Tilpassede Menn Egne Håndlaget Svart Luksus Lær I Dine Italia Ninja Mønster Casanova 100 På Sko Glass Ta Dis 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Drømme Pumpe Lop Kvinners Polyuretan Hvit ng1RqX4wg

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn