Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Casanova I Sko Tilpassede Italia Ninja Lær Luksus 100 Svart Glass På Egne Håndlaget Dine Ta Menn Dis Mønster Menn I Glass Luksus Ta Dis Sko Mønster Tilpassede Håndlaget Ninja 100 Lær På Casanova Egne Dine Italia Svart Trening Hvit hvit Joggesko Kvinners Hvit Ahary Moonglow Reebok Løper Sølv Moonglow Sølv Grå qtTWFf1w 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Luksus Casanova 100 Ta Dine Mønster Egne Ninja Dis På Svart Sko Italia Glass Tilpassede Lær I Håndlaget Menn 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Kvinners 4 Kanna Beige Sandaler Mote x4qqIwdH

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn