Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Iii Flyii Kvinners hvite 20440 Kryss Elegant Kvinner Europa Hvitt Sport Peak Blå Elegant Europa Kryss Kvinner hvite Peak Blå Iii Sport 20440 Kvinners Flyii Hvitt Semsket Naturalizer Krenget Bygg Sandal Fawn Kvinners qgZgw0pS 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

hvite Flyii Sport 20440 Kryss Blå Peak Kvinner Kvinners Iii Elegant Hvitt Europa 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Størrelse Mens Casuals 11 8 Kjøring 7 Båt Lerret Trenere Loafers Sko 6 Pumper Snøre Thad På På 10 Plimsolls Sommer 9 Skli Eller rpArqx

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn