Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Svart Flate 00 88140 Loafer Co Igi Kvinner Co 88140 Svart Kvinner Flate Igi Loafer 00 Kvinners ankel Komfort Sandaler Brun Sport 54 Strap Gabor peanøtt vBdTcpFWv 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Co Loafer Igi Kvinner Flate 88140 00 Svart 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Komfort Vinter Chunky Støvler Cn34 up For Uk3 Eu35 Fest Rtry Rund Og Nyhet Lær Høst Tå Us5 Hæl Sko Kvinners Pu Bootie Blonder Booties Ankel qvw4XCY

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn