Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Uformell Fløyel Essex Damene Kontor Svart Glam Kvinners Laster På Slip Pumper Sko Jobbe Classis Flate Fløyel Sko Essex Svart Laster Slip Uformell Classis Kvinners Pumper Kontor På Glam Flate Damene Jobbe Elfenben For 4 Sko Tå Sko Lave Party 7 Uk Szxf9001 Opp Dance 04 Hæler Lisse Brude 5 Baugen Rund Størrelse Uk Med Jenter Sarahbridal Sateng Bryllup xw4AqfZ 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Sko Kvinners Kontor På Fløyel Classis Jobbe Glam Slip Uformell Svart Flate Laster Pumper Essex Damene 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Tå En Lukket Not Bakken Hæl Dku01928 Slags Støvler water resistant Uretan Lav Vær Kvinners All N A Svart Vanskelig wqXn8IxrXB

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn