Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Moccasin Domstol Slip Minetom Casual Loafers Dansesko Brun Kvinners Komfort Bow Flats Myk Ballett Såle Tie Kjøre Pumper På Myk Casual Loafers Kjøre Brun Kvinners Pumper Dansesko Domstol Moccasin Bow Minetom Komfort Tie Ballett Slip Flats På Såle Rullebrett Grå Sko Svart Tekniske Menns Emerica 1w4qO7w 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Ballett Domstol Moccasin Såle Bow Loafers Minetom Kjøre Komfort Brun Flats Dansesko Pumper Casual Kvinners På Slip Tie Myk 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Sandaler Sløyfe Ankel Kvinner 3 Strappy Sko Hæl Stiletto Damene Brude Diamante Sort 8 A4xwqI01

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn