Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Hæl 7cm Grønne Sko on Kjegle Åpne Kvinner Domstol Vaneel Tå Qcfusq Slip 7cm on Åpne Qcfusq Grønne Kjegle Hæl Domstol Vaneel Kvinner Sko Slip Tå Student Åpen Kvinners Stil Svart Sko Vintage Zhirong Rød Beige Etnisk farge Strand Rød Flat Uk6 Sommer Komfortabel Sandaler Størrelse Rome Tå Eu39 Cn39 pAgOwqp 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Sko Slip Grønne Domstol on Qcfusq Åpne Kvinner Vaneel Kjegle Tå 7cm Hæl 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Sandaler Blå Giudecca ab15 Kvinners 5 Bleu ms1 Jycx15pr12 xwtgATq8

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn