Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Vaneel Tå Kvinner Qcfusq Grønne Hæl Sko 7cm Åpne Domstol Kjegle on Slip Vaneel on Slip Kjegle 7cm Kvinner Grønne Sko Qcfusq Hæl Tå Åpne Domstol Mephisto Kvinners Svart Kvinners Mote Sandaler Mephisto wYfpnfdHxq 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Domstol Hæl Åpne Kjegle Vaneel Qcfusq Grønne on Slip Kvinner Tå 7cm Sko 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Stiletthæl Shos Bane Toe Plattform Kvinners Edefs on Titte Pumper Beige Slip nx6B8Pq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn