Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Sko 9 Paljetter Pumper Flat Størrelse Glam Sort Essex Ballett Nye Slip 3 På Damer Kvinners Paljetter På 3 Kvinners Glam Sko Størrelse Damer Sort Nye Slip 9 Flat Pumper Essex Ballett Tå Frostet Voguezone009 Solide Pumper Hæler up Kattunge Blonder Runde Blå Kvinners sko Lukket O6Yxt6 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

På Paljetter Essex 9 Glam Slip Størrelse 3 Flat Sort Sko Pumper Ballett Kvinners Damer Nye 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Bryllup Kle Plattform Rtry Karriere Uformell Lær Kontor Lær Små Eu34 Støvler Barn Fest Us3 Kvelden Patent Uk2 Kvinners Komfort Våren Nyhet Vinter Høst OX6qPrX

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn