Krisen i Syria er i ferd med å viske bort flere år med gode resultater for syriske skolebarn. To millioner barn inne i Syria får ikke gått på skolen i dag. I tillegg står 400.000 i fare for å droppe ut av skolen som følge av konflikt, vold og flukt fra hjemmene. Mange barn er redde for å sende barna sine på skolen på grunn av farlig skolevei eller utrygghet på selve skolen. Bare i 2014 ble 60 skoler angrepet. Mer enn en fjerdedel av lærerne har forlatt jobben. Noen barn har aldri satt sine ben i et klasserom, mens andre har mistet nærmere fire års skolegang.

UNICEF har et bredt nettverk av lokale partnere i Syria, som jobber med å nå tre millioner barn med et skoletilbud. Vi trykker skolebøker lokalt og deler ut til dem som trenger det. 2,2 millioner barn er nådd av vår «Back-to-school»-kampanje. Og vi har startet et program med hjemmestudier, som skal nå en halv million barn som har mistet flere års skolegang, i de hardest rammede konfliktområdene der skolene er stengt. Vi jobber også med å finne egnede lokaler, sette opp midlertidige skoler samt pusse opp ødelagte skolebygg flere steder i landet.

I nabolandene har vi også mange tiltak for å tilby undervisning. Blant annet støtter vi lokale skoler, slik at de syriske flyktningbarna kan få tilpasset undervisning på sitt språk når de andre barna på skolen er ferdige for dagen. Syriske barn viser en enorm vilje til å gå på skolen, til tross for faren det ofte representerer å komme på skolen. Uten skolegang vil Syria mangle en hel generasjon fremtidige problemløsere, og dette vet barna godt selv. Til tross for sine unge alder, forteller mange barn om et sterkt ønske om å få gå på skolen slik at de kan ha en fremtid.

Cn38 Fest Plattform Kvelden Bryllup Våren Nyhet Kontor Eu38 Rtry Lær Patent Støvler Uk5 5 Karriere Vinter Kvinners Høst Kle Lær Komfort Uformell 5 Us7 Karriere Plattform Kontor Lær Lær Fest Bryllup Kle Våren Kvinners Uformell 5 Uk5 Cn38 Patent Høst Us7 Vinter Støvler Eu38 Komfort Nyhet Kvelden Rtry 5

Støvler Kle 5 Høst Lær 5 Kvinners Fest Patent Cn38 Kvelden Kontor Eu38 Karriere Våren Plattform Uk5 Lær Vinter Nyhet Bryllup Komfort Uformell Us7 Rtry