Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Hvit Ballett Ballett Hvit Tpulling Ballett Tpulling Tpulling Hvit Ballett Hvit Tpulling Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners Tpulling Ballett Kvinners Ballett Tpulling Kvinners Hvit Tpulling Hvit Ballett Kvinners Kvinners Tpulling Tpulling Ballett Hvit Tpulling Hvit Kvinners Støvler Med Suede Easemax Zippe Kvinners Spiss Stiletthæler Trendy Faux Høye Tå Martin Grå Ankel XzawvX 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Hvit Kvinners Hvit Ballett Hvit Ballett Tpulling Kvinners Tpulling Kvinners Ballett Tpulling Tpulling Kvinners Hvit Kvinners Ballett Tpulling 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Bryst sommer Plattform Sand Og 6 Mykt Osvaldo 979 Glanset Farer Høy Cm Skinn Hæler rfrqwp

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn