Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Ballett Tpulling Tpulling Kvinners Hvit Tpulling Ballett Hvit Kvinners Ballett Kvinners Kvinners Tpulling Hvit Kvinners Tpulling Hvit Ballett Tpulling Tpulling Tpulling Ballett Hvit Kvinners Tpulling Kvinners Kvinners Ballett Hvit Kvinners Tpulling Kvinners Hvit Ballett Hvit Ballett top Ashpea Gaselle Ftwwht Adidas Voksnes Unisex Sneakers Sengetøy Lav 4YPIF 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Hvit Kvinners Tpulling Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Ballett Tpulling Ballett Kvinners Kvinners Hvit Ballett Hvit Hvit Tpulling Ballett 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Blå Hæl Pu Med Faste Voguezone009 Tå Glidelås Kiler Mykt 5 Plattform Kvinners Sandaler Åpen Uk 3 Materiale Høy Pip S88xwXZOq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn