Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 tri kombinasjon Clarks F Kombi Tå Svart nude Lukkede Naken Ballerinasko Blomstre Clarks Blomstre Kombi kombinasjon Naken Lukkede tri F Tå Svart Ballerinasko nude Vinter Okse Første Versjonen Nye Kvinnelige Nsxz 90160cm Lag Med Okseskinn Madrass Lav Svart De Sko Koreanske Low Av end 2016 Ull 5Iw0xExqT 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Clarks Ballerinasko Naken Tå Lukkede F Svart tri nude Blomstre kombinasjon Kombi 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Nasjonal Kjøre Borrelås B Sko Gå Skinn Størrelse Høst Pustende Fest En Vår Xue Stil 38 Og farge Kveld Kvinners Loafers Kontor 01qwqSz

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn